prothom alo

Kalerkantho

Daily Ittefaq

Share Biz

amardesh

samakal

Dainik Amadershomoy

Daily Naya Diganta

Jai Jai Din

Bangladesh pratidin

Daily Inqilab

Daily Manab Zamin

Daily Sangram

Daily Bhorer Kagoj

janakantha

Jugantor

Sangbad

Bonik Barta

Bhorer Dak

bangladesherkhabor